Sekretesspolicy

Personuppgifter

Badmanners.se är ansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du som kund lämnar till oss.
Dessa uppgifter kan användas för att ge dig information om nya produkter samt för nyhetsbrev
och andra marknadsföringsändamål. Inga uppgifter lämnas vidare utan används endast utav
Badmanners.se. Vill du rätta till några uppgifter eller bli borttagen ur registret kontakta oss på
Badmanners.se.

Cookies

Vi använder cookies för att underlätta ditt besök på Badmanners.se, till exempel i syfte
att hålla reda på dina varor i kundvagnen. Vi använder ej cookies för att lagra
personlig information om dig. Vill du inte acceptera cookies kan din webbläsare ställas in
så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats
begär att få lagra en cookie.

Force Majeure

Badmanners Motorsport AB är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt ovan,
om underlåtenheten har sin grund i befriande omständighet enligt nedan och omständigheten
förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet. Som befriande omständighet skall anses
bland annat; myndighetsåtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning,
konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, sabotage eller olyckshändelse
av större omfattning. I force majeure ingår myndighetsbeslut som påverkar marknad och
produkter negativt, till exempel restriktioner i indikation, varningstexter, försäljningsförbud etc.,
samt onormal nedgång i marknaden.All försäljning via Badmanners Motorsport AB(badmanners.se)
sker enl. konsumentköplagen, 1990:932 och Lagen om distans- och hemförsäljningslagen, 2005:59

Mer information finns på konsumentverkets hemsida. 

Konsumentköplagen 1990:932
Lagen om distans- och hemförsäljningslagen 2005:59 Vi reserverar oss mot felskrivningar, tryckfel och
prisförändringar samt funktionsfel på sidan/servern

 

 

Powered By OpenCart
Badmanners Motorsport © 2024