Försäljningsvilkor

Försäljningsvillkor

1. Priser
Lagstadgad mervärdesskatt ingår i våra priser. samt frakt om inget annat avtalats. Vi reserverar oss för prisändringar, vilket görs löpande under hela året. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

2. Betalning
All försäljning sker mot kontant betalning till vårt bankgiro 299-6288 Badmanners Motorsport AB, faktura, delbatalning 3, 6 eller 12 månader eller mot postförskott upp till 10000:- Beställning av artiklar som vi ej lagerför, kräver vi en deposition på 100% av köpesumman om inget annat är överenskommet. Depositionen krediteras på fakturabeloppet. Vid ej utlöst försändelse returneras ej depositionsavgiften. Detta förfarande gäller alla kunder.

3. Montering av delar
Kunden har ansvaret att kontrollera varans rätta beskaffenhet innan den monteras. Vid montering av reservdelar skall bilfabrikantens eller reservdelsfabrikantens anvisningar följas. Montering av reservdelar ska ske fackmannamässigt. På trimningsdelar ges endast funktionsgaranti. Varornas överensstämmelse med Svensk Bilprovnings tillämpade normer kontrolleras av kunden i de fall där sådana normer tillämpas. Vi lämnar ingen garanti i detta avseende.

4. Byten
Bytesrätt gäller endast efter överenskommelse med ansvarig person på Badmanners Motorsport AB. Bytesrätt förutsätter att varan och emballage är oanvänd, oskadd och rengjord. Varan skall returneras i originalförpackningen, som måste vara emballerad. Faktura/kvitto och ett meddelande om anledningen till bytet måste bifogas. Vid avsaknad av faktura/kvitto debiteras 50 sek. Returfrakt betalas av köparen. Varor som återsänds mot postförskott, efterkrav eller med mottagarfrakt utlöses ej. 20% expeditionsavgift avdrages varuvärdet vid alla byten eller vid retur. Vissa artiklar bytes ej, såsom brutna förpackningar av packnings- och repsatser, förgasare som använts, munstycken till förgasare, el-artiklar och i övrigt artiklar som inte utan större svårigheter kan kontrolleras, om de är kompletta. Artiklar som är skadade eller använda på något sätt, så att de ej kan säljas som nya, bytes ej. Specialbeställda varor bytes eller återköps ej. Bytesrätten innebär rätt till byte mot andra artiklar eller tillgodokvitto. Kvitto krävs för retur/reklamation.

5. Reklamationer
Rapport om försening eller saknat gods måste ske inom 7 dagar. Kunden måste rengöra reklamationsartiklar. Visar det sig att reklamation inte är berättigad, kan kunden debiteras rengöringskostnaden. Reklamationer rörande ofullständig eller felaktig leverans eller fel i levererat gods skall ske snarast efter att ofullständigheten eller felet upptäckts eller kunnat upptäckas, normalt inom 21 dagar. Faktura/kvitto och ett meddelande om anledningen till reklamationen måste bifogas. Vid avsaknad av faktura/kvitto debiteras 50 sek. Badmanners Motorsport AB begränsar sitt garantiåtagande till utbyte av skadad eller felaktig del, såvitt kunden inte kan styrka att Badmanners Motorsport AB har agerat vårdslöst. Montering, indirekta-, eller följdskador ersättes således ej.

6. Skador
​Emballaget på försändelsen skall kontrolleras i samband med mottagandet. Om skada uppkommit på försändelsen, skall kunden lämna skadeanmälan till fraktfirman omgående, när skadan konstaterats. Vi följer konsumentköplagens anvisningar.Är du under 18 år måste du ha målsmans tillstånd för att beställa.

 

Powered By OpenCart
Badmanners Motorsport © 2024